O klube

A.S.P Ski – Akadémia športu Poprad je občianskym združením, riadne registrovaným Ministerstvom vnútra SR. Na mape slovenských športových klubov pribudla v r. 2019. Zameraná je na všeobecnú a špecializovanú prípravu detí a mládeže z regiónu Vysokých Tatier vo všetkých disciplínach jedného z najpopulárnejších slovenských športov – zjazdového lyžovania.

Jej hlavným cieľom a poslaním je podpora cieľavedomosti a sebadisciplíny, pestovanie schopnosti zdravej agresivity a seba presadenia sa, schopnosti zvládať vlastné emócie a tiež rozvoj sociálnych kompetencií detí – členov Akadémie  od ich útleho až po zrelý juniorský vek.

Prostredníctvom športu – zjazdového lyžovania, sa v Akadémii deti naučia lepšie zvládať záťažové situácie, vyrovnávať sa s vonkajším tlakom a stať sa tak komplexnou osobnosťou pripravenou na život v dospelosti.

Napriek krátkej dobe svojej existencie si Akadémia vybudovala viac ako rešpektované postavenie v neľahkej, širokej konkurencii dlhoročných tradičných mládežníckych lyžiarskych klubov SR. V jej radoch v súčasnosti trénuje a preteká okrem ďalších detí, 6 jej členov, ktorí v uplynulých dvoch sezónach mimoriadne úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodných mládežníckych podujatiach najvyššej kategórie FIS Children v Európe, ale aj za morom v severnej Amerike.

Akadémiu vedie vo funkcii štatutára, prezidenta a šéftrénera Mgr. Patrik Roth, absolvent UMB Banská Bystrica, fakulty telesnej výchovy a športu, tréner zjazdového lyžovania III. stupňa a kondičný tréner V. stupňa.

„Vytvoriť také podmienky, ktoré dopomôžu k dosiahnutiu športových a osobnostných cieľov športovca”

Pred založením Akadémie absolvoval mimoriadne cennú 7-mesačnú prax v celosvetovo uznávanom VLHA team-e, po boku hlavného trénera v súčasnosti najúspešnejšej slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej pána Livia Magoniho, jeho asistenta Mateja Gemzu, servismana Pieraluigiho Parraviciniho, hlavného kondičného trénera Marca Portu a fyzioterapeuta Mattia.

V Akadémii sú v súčasnosti športovci rozdelení do 3 hlavných tréningových skupín:
– Superbaby (od 5. roku života)
– Predžiaci (U10 a U12)
 Žiaci (U14 a U16)

V budúcom roku sa pripravuje vytvorenie ďalšej tréningovej skupiny Juniori (U21).

V športovej oblasti je cieľom vedenia Akadémie vychovať viacero budúcich úspešných reprezentantov Slovenska, ktorí sa stanú veľkými vzormi nielen pre svojich mladších klubových nasledovníkov, ale budú ako komplexné osobnosti nasledovaniahodným príkladom pre veľké množstvo slovenských športovcov vo všetkých odvetviach.